NHỒI MÁU CƠ TIM CẦN XỬ TRÍ NHƯ THẾ NÀO ?

NHỒI MÁU CƠ TIM CẦN XỬ TRÍ NHƯ THẾ NÀO ?   Bệnh lý tim mạch không còn là bệnh lý của riêng nhóm bệnh nhân lớn tuổi. M có thể gặp cả ở những người trẻ tuổi hay thậm chí là rất trẻ. Cơn nhồi máu cơ tim xảy ra đột ngột, khó biết […]