NGẤT ĐỘT NGỘT VÀO MÙA HÈ

NGƯỜI TRẺ THƯỜNG BỊ NGẤT ĐỘT NGỘT VÀO MÙA HÈ, BÁC SĨ CHỈ RA NGUYÊN NHÂN VÀ HƯỚNG XỬ TRÍ  Mùa hè thường là thời điểm dễ xảy ra hiện tượng ngất, đặc biệt là đối với người già, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền và người làm việc ngoài trời nắng lâu. Những […]