SUY GIÃN TĨNH MẠCH CHÂN – NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH PHÒNG NGỪA

SUY GIÃN TĨNH MẠCH CHÂN – NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH PHÒNG NGỪA   1. Suy giãn tĩnh mạch chân là gì? Máu từ tim đi nuôi cơ thể qua các động mạch và chở về tim qua hệ tĩnh mạch. Máu từ chân chở về tim qua sự co bóp của cơ bắp chân giúp […]