KIỆT SỨC DO NẮNG NÓNG – CÁCH PHÒNG NGỪA THẾ NÀO ?

KIỆT SỨC DO NẮNG NÓNG – CÁCH PHÒNG NGỪA THẾ NÀO ?   Nắng nóng, nhiệt độ cao rất dễ gây nên tình trạng sốc nhiệt và kiệt sức. Kiệt sức do nhiệt là tình trạng liên quan đến nhiệt độ, có thể xảy ra sau khi tiếp xúc với nhiệt độ cao và thường […]