BỊ RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH NÊN LÀM GÌ?

BỊ RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH NÊN LÀM GÌ? Rối loạn tiền đình gây ra tình trạng mất thăng bằng tư thế. Người bị rối loạn tiền đình thường có các biểu hiện như chóng mặt, hoa mắt, ù tai,… Khi gặp tình trạng này bạn nên làm gì ? 1. Rối loạn tiền đình là […]