UỐNG VITAMIN C HÀNG NGÀY CÓ THỰC SỰ TỐT KHÔNG ?

UỐNG VITAMIN C HÀNG NGÀY CÓ THỰC SỰ TỐT KHÔNG ?   Vitamin C là một trong những vitamin thiết yếu cho bất kỳ độ tuổi nào. Nhưng cơ thể lại không tự tổng hợp hoặc dự trữ được mà phải cần bổ sung từ bên ngoài. Nhưng việc uống vitamin C hàng ngày có […]